Lista
Actanet
Kancelář

ActaNet s. r. o.
Ptášínského 6
602 00 Brno
739 431 592
ucto@actanet.cz
Vítejte na stránkách společnosti ActaNet s. r. o.

Naše společnost nabízí komplexní služby v ekonomické oblasti. K základní nabídce patří daňové poradenství včetně zpracování daňových přiznání ke všem druhům daní a zastupování před správcem daně. Účetní poradenství od průběžné kontroly jednotlivých účetních případů až k tvorbě nových metodik a postupů.Vedení účetnictví a daňové evidence včetně správy účtů a datových schránek. Zpracování mzdové a personální agendy organizace a zastupování pří jednání s pojišťovnami a správou sociálního zabezpečení .

Dále nabízíme zpracování či rekonstrukci účetní agendy subjektů v insolvenci. Po dohodě s klientem zajistíme provedení auditu nebo zpracování znaleckého posudku, založení či likvidaci společnosti.

Informace

Společnost ActaNet, s.r.o. realizuje projekt datové bezpečnosti elektronicky zpracovávaného účetnictví spolufinancovaný EU.
Logo unie oppi